03 kancelaria

Opłaty za czynności notarialne

05 kancelaria

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki (23%). Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Notariusz od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego jako płatnik pobiera należne podatki:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn

Gdy akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Wcześniejszy kontakt z notariuszem lub pracownikami Kancelarii Notarialnej (także telefoniczny bądź e-mail) pozwoli uzyskać Państwu informację o wysokości wynagrodzenia notariusza w danej sprawie, a także o koniecznych opłatach sądowych i podatkach.