Czym jest taksa notarialna? Jakie opłaty pobiera notariusz?

Z czego składa się Łączna opłata za przeprowadzone czynności notarialne?
Ile wynosi taksa notarialna w Toruniu?

Taksa notarialna jest kwotą, którą należy zapłacić notariuszowi za wykonanie konkretnych czynności notarialnych. Maksymalne wysokości taksy notarialnej dla poszczególnych czynności notarialnych są ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i określa je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które obowiązują wszystkich notariuszy. Oznacza to, że notariusz nie może pobrać od klienta wyższej kwoty niż określona w rozporządzeniu maksymalna kwota powiększona o podatek od towarów i usług (VAT).

Wysokość taksy notarialnej może być określona w sposób stały, niezależny od wartości czynności notarialnej (np. przy sporządzaniu pełnomocnictwa), lub wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności prawnej (np. przy umowie sprzedaży).

Opłata za przeprowadzone czynności notarialne

Łączna opłata za przeprowadzone czynności notarialne składa się z kilku części. Po pierwsze będzie to taksa notarialna określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, po drugie opłaty sądowe, po trzecie podatki. Notariusz ma obowiązek, który jest określony w przepisach prawa, pobrać i odprowadzić na konto właściwego Urzędu Skarbowego podatki, a opłatę sądową na konto właściwego miejscowo Sądu. Notariusz pobiera i odprowadza na rachunek  właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług (VAT).

W celu uzyskania szczegółowych informacji o wysokości nie tylko taksy notarialnej, ale i innych opłat związanych z dokonaniem konkretnej czynności notarialnej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią.