Najem okazjonalny lokalu

Umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych i może zostać zawarta z najemcą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Czytaj dalejNajem okazjonalny lokalu