Najem okazjonalny lokalu

Umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych i może zostać zawarta z najemcą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Czytaj dalejNajem okazjonalny lokalu

Akt notarialny – forma aktu notarialnego

W jaki sposób sporządzany jest akt notarialny? Jakie dokumenty wymagają zachowania formy aktu notarialnego?Czytaj dalejAkt notarialny – forma aktu notarialnego